8. Övriga ämbetsbärare

 

Lisbet L, Akolut.

F. Michael Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).

Diakon Owe Ornestahl, (pensionerad).

Akolut Liza Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).