8. Övriga ämbetsbärare

 

L Lindström, Diakonissa.

E-post: diakonissan@aak-kyrkan.se