Sankt Sigfrids husförsamling

Babordsgatan 19, 652 27 Karlstad                  

Församlingens präst: f. Peter Albertsson

Missionär: Efraim

. .

AKTIVITETER

Vi håller mässa (Vetus Latine) normalt varannan onsdag klockan 1830. Kontakta F. Peter (073-568 31 64) för exakta tidpunkter.

Nyheter

AAK stöder EFS i Karlstad

Gå gärna in på vår sida ”nyheter” och läs om församlingens och f. Peters engagemang för kristenheten i Karlstad. 2022-10-23.

Predikningar i påsktid

I St Sigfrid i Karlstad har fr. Peter flitigt predikat både i AAK:s huskapell och hos EFS i Västerstrandskyrkan. Fyra påskpredikningar kan läsas på vår sida/knapp ”artiklar”.(varannan är lite kortare, framförd i samband med mässfirande) här:

Påsknatten i nådens år 2020

Påskljuset lyser på altaret

Påskafton avslutades med mässa här i Maria Magdalenas kapell i Karlstad.

Enligt evangelisten Sankt Matteus har Jesus Kristus uppstått ifrån de döda!

Vår präst är nu utlånad med nya uppdrag

Fader Peter i Karlstad har i flera år varit gästpredikant i en av stadens många kyrkor.

 Sedan pingst är han också en av de präster som församlingen anlitar för att fira mässa. – När jag blev inbjuden att predika, tänkte jag att det blir säkert bara en gång, säger Peter, som är förvånad över att han fortsätter att bli kallad. Biskop Anders gläder sig över att AAK:s ekumeniska framtoning gör det möjligt för en av hans präster att fira mässa i en annan kyrka.

– Det svåraste är att församlingens liturgi är så mycket rikare musikaliskt än vad jag är van vid noterar Peter. Jag måste ju till varje mässa lära mig något nytt – och så ska jag sjunga solo, med mikrofon, som om jag vore utbildad i musik! Orsaken till alltihopa är att församlingen ifråga sedan två år står utan egen förkunnare. Generöst har präster under lång tid sänts ut åt i stort sett varje väderstreck.

 – Vi förenar oss med den aktuella församlingen i bön om att Gud ska sända dem den präst Han har kallat, säger biskop Anders. Men fram till dess är vi glada över att få vara till nytta och glädje! Karlstad 2020-02-12.

F. Peter vid altaret

Biskopsmottagning i Karlstad

I solsken och med dansbandstoner till saxofon i gudstjänsten, tog en fullsatt domkyrka i Karlstad emot sin nye lutherske biskop Sören Dalevi.                                                                 Den nye biskopen förklarade att han redan tackat nej till minst sextio olika inbjudningar – och bad om en tid att hinna med det mest prioriterade. Med tanke på att han är oslagbart yngst i Svenska kyrkans biskopskollegium har han mycket tid i stiftet framför sig.

På kyrkbacken utanför bjöds på smörgås till kyrkkaffet – och biskopen både fotograferades med alla mässans ledare i pomp och ståt och tog emot presenter.

Nattvardskalken delas och ser ut att stråla av Guds härlighets ljus.

Att få alla att titta in i samma kamera är inte enkelt :-).

På presentbordet stor i en påse med handtag från Arboga AAK:s gåva.


Äldre Nyheter

St-Sigfrid-Nyheter-2016       St-Eskil-nyheter-2015        St-Eskil-nyheter-2014


Vem var Sankt Sigfrid:

Sigfrid föddes i Glastonbury som barn till en saxisk familj (därav hans germanska namn), i slutet av 900-talet. Som missionär kom han först till Värend, där hans förkunnelse väckte kraftigt motstånd och flera av hans medarbetare led martyrdöden. Han besökte även Västergötland, vid millennieskiftet år 1000, både som dopförättare åt Olof Skötkonung och vigningsbiskop till missionären för Nordanskog, idag Rekarne, Eskil. Sigfrids mod och offervilja under både med- och motgång, utsänd till ett främmande land, gör honom till ett värdigt föredöme och skyddshelgon åt en spirande församlingsplantering. (Utdrag ur husförsamlingens grunddokument 20160215, St Sigfrids dag)