Övriga Europa

Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente di Frosinone

Vi är inte pingstvänner, men har av vår ärkebiskop emeritus ombetts samarbeta med en italiensk karismatisk missionsorganisation, så det gör vi.

Samarbete betyder inte att fira gudstjänst på samma sätt eller har samma åsikter i allt.

Olikheter lämnar vi i Jesu händer efter hans löfte att Anden ska leda alla rätt (Joh 16:13). Däremot gläder vi oss över och ber för alla som vill predika Kristus för ett sekukariserat Europa – detta i enlighet med Jesu ord i Mark 9:38-40.

Webbplats: http://www.operitaly.org

Präst: Fr Abele Aureli