Artiklar

Här finns några artiklar som våra medarbetare har skrivit.

Sr Jade har som uppsats skrivit om exorsicm: Uppsats-Exorcism

Läs f. Peter mycket intressanta och fördjupande artikel om treenigheten: Trinitatis2019

Jungfrun Maria. Läs artikelen som f. Peter skrivit om Jungfru Maria

Under vårvintern 2017 har f. Peter skrivit några artiklar om 500-åriga påminnelsen av reformationen och Martin Luther. Reformationen-artiklar

Förebilder som blir verklighet

“Med det gamla förbundets undervisning nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt,” skriver Hebréerbrevets författare. Läs artikeln här

Peter Albertsson har skrivit om bibeln och dess historicitet:   www.bibelkronologi.se

Helgonens betydelse

Läs f. Peter berättelse om helgonens betydelse i den tidigare norden när Kristendomen kom till våra nejder:  Alvastra-160519

Prästämbetet öppet för alla

Biskop Anders artiker om IOCC och prästämbetet: Prastambetet

Vad är gammalkatolicism

Läs den intervju med f. Peter Alberttsson från 2010:Gammalkatolicism