2. Fader Louis Jacky

E-post: faderlouis@gmail.com
Telefon: 0652-201 49

Församling:

Emaus Husförsamling, Gnarp, Hälsingland