Jesu Kristi kärleks församling

Proklama Kapellet. Tidigare Gudsföderskans beskydds församling

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Verksamheten är förlagd till Proklama Bokahandel, Hagagatan 3, Odenplan.

På förslag och förfrågan från församlingen så godkände AAK:s styrelse att namnändra församlingen. Detta gäller från och med 2018-09-15.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

Föreståndare för Proklama bokhandel: Margerata Sundbom

KALENDER

27 november     Missa Brevis Klockan 1800
11 december    Missa Brevis Klockan 1800

Diakonissan leder missa brevis (kort mässa)

Deltagare samlade till andakt

Vad pokulerar de om?

Korsvandring i långfredagen

Läs under vår allmänna nyheter om den korsvandring som genomfördes i Stockholm.