Jesu Kristi kärleks församling

Proklama Kapellet. Tidigare Gudsföderskans beskydds församling

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Verksamheten är förlagd till Proklama Bokahandel, Hagagatan 3, Odenplan.

På förslag och förfrågan från församlingen så godkände AAK:s styrelse att namnändra församlingen. Detta gäller från och med 2018-09-15.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

Föreståndare för Proklama bokhandel: Margerata Sundbom

KALENDER

29 januari    Missa Brevis Klockan 1800
12 februari    Missa Brevis Klockan 1800

Diakonissan leder missa brevis (kort mässa)

Deltagare samlade till andakt

Vad pokulerar de om?

Missa brevis i andra adventsveckan

Onsdag den 11 december avslutades terminen i Proklama med Missa brevis  där biskop Anders celebrerade. F. Peter från St Sigfrids församling i Karlstad besökte församlingen denna dag. I januari drar verksamheten igång igen.

Biskopen bereder inför gudstjänsten