Jesu Kristi kärleks församling

Från och med detta år 2020 är församlingen en “resande församling”. Syster Jade som sedan inträdet i vår kyrka ofta reser runt, predikar och förkunnar evangelium kommer nu att göra detta inom denna församling, Allt i apostlarnas anda som reste runt i den kända världen och förkunnade. “Kommer inte folket till kyrkan så får kyrkan komma till folket”.

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

I dessa tider så är det inte kanske lämpligt att resa runt så mycket men sr Jade försöker ändock med stor försiktighet att förkunna och be för oss alla i det offentliga rummet i Stockholmområdet.

Sr Jade vid tunnelbanstation inför sin Stockholmsvandring

 

Missa brevis i andra adventsvecka

Onsdag den 11 december avslutades terminen i Proklama med Missa brevis  där biskop Anders celebrerade. F. Peter från St Sigfrids församling i Karlstad besökte församlingen denna dag. I Januari drar verksamheten i gång igen men nu under St Fransiscus församling.

Diakonissan leder missa brevis (kort mässa)

Biskopen bereder inför gudstjänsten

Vad pokulerar de om?