Jesu Kristi kärleks församling

Från och med detta år 2020 är församlingen en ”resande församling”. Syster Jade som sedan inträdet i vår kyrka ofta reser runt, predikar och förkunnar evangelium kommer nu att göra detta inom denna församling, Allt i apostlarnas anda som reste runt i den kända världen och förkunnade. ”Kommer inte folket till kyrkan så får kyrkan komma till folket”.

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

Ordinationen 2018

Sommarens aktiviteter

Under den gångna sommaren har syster Jade varit verksam med bland annat dop, bikt, själavård samt predikningar och förkunnelse av Guds ord. Detta har genomförts i Stockholmsområdet. Framöver kommer den resande församlingen att sprida ut sin verksamhet i Sverige och Europa. Allt detta till Guds ära i Jesu namn!

Sr Jade vid tunnelbanstation inför sin Stockholmsvandring

 

Missa brevis i andra adventsvecka

Onsdag den 11 december avslutades terminen i Proklama med Missa brevis  där biskop Anders celebrerade. F. Peter från St Sigfrids församling i Karlstad besökte församlingen denna dag. I Januari drar verksamheten i gång igen men nu under St Fransiscus församling.

Diakonissan leder missa brevis (kort mässa)

Biskopen bereder inför gudstjänsten

Vad pokulerar de om?