Gudsföderskans beskyds församling

Gudsföderskans beskydds församling, Proklama Kapellet.

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Verksamheten är förlagd till Proklama Bokahandel, Hagagatan 3, Odenplan.

Församlingens föreståndare: Syster  Jade Sandberg , diakonissa (klicka på namnen för mer information)

Altartjänare:Akolut Elisabeth Ask.

KALENDER

Lördag 24  februari Fasteandakt Klockan 1600
Onsdag 28 februari  Missa Brevis med    fasteandakt Klockan 1800
Onsdag 14 mars Missa Brevis med   fasteandakt Klockan 1800

Diakonissan leder andakten

Deltagare samlade till andakt

Vad pokulerar de om?