Jesu Kristi kärleks församling

Från och med detta år 2020 är församlingen en ”resande församling”. Syster Jade som sedan inträdet i vår kyrka ofta reser runt, predikar och förkunnar evangelium kommer nu att göra detta inom denna församling, Allt i apostlarnas anda som reste runt i den kända världen och förkunnade. ”Kommer inte folket till kyrkan så får kyrkan komma till folket”.

Sankt Franciskus församling bedriver nära samarbete med vår församling.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

Ordinationen 2018

Korstågsvandring

I positiv kristlig anda har syster Jade varit ute på ”korståg” i och utanför Stockholm under helgen 10-11, september i nådens år 2022.

Syster Jade med det vita korset under vandringen.

Resa i pilgrimens tradition

Syster Jades planerade pilgrimsvandring söder ut har inte kunnat genomföras. I stället genomför hon sitt tjänat i Stockholmsområdet inom ”resande församlingen”. Behovet av förkunnelse av kristendomen är stort även runt Sveriges huvudstad. 2022-08-14

Gudstjänst söndag 4:e i påsktid (2022-05-08)

Denna söndag under ett besök deltog sr Jade i Sankt Fransiscus församlings mässa i Sankt Martin av Tours kapell. Sr Jade fick också uppdraget att predika och leda liturgin.

Sinnesrogudtjänst

Söndag den 24/4-2022 deltog syster Jade i en sinnesrogudstjänst i Stefanskyrkan i Stockholm, allt i ekumenisk anda.

Deltagarna i gudstjänsten i Stefanskyrkan

Sommarens aktiviteter

Under den gångna sommaren 2020 har syster Jade varit verksam med bland annat dop, bikt, själavård samt predikningar och förkunnelse av Guds ord. Detta har genomförts i Stockholmsområdet. Framöver kommer den resande församlingen att sprida ut sin verksamhet i Sverige och Europa. Allt detta till Guds ära i Jesu namn!

Sr Jade vid tunnelbanstation inför sin Stockholmsvandring

 

Missa brevis i andra adventsvecka

Onsdag den 11 december anno 2019 avslutades terminen i Proklama med Missa brevis  där biskop Anders celebrerade. F. Peter från St Sigfrids församling i Karlstad besökte församlingen denna dag. I Januari drar verksamheten i gång igen men nu under St Fransiscus församling.

Diakonissan leder missa brevis (kort mässa)

Biskopen bereder inför gudstjänsten

Vad pokulerar de om?