Gudsföderskans beskyds församling

Gudsföderskans beskydds församling, Proklama Kapellet.

Sankt Franciskus församling bedriver nära sammarbete med vår församling.

Verksamheten är förlagd till Proklama Bokahandel, Hagagatan 3, Odenplan.

Församlingens präst och föreståndare: Syster  Jade Sandberg ,(klicka på namnen för mer information)

Altartjänare:Akolut Elisabeth Ask.

KALENDER

Onsdag 30 maj          Missa Brevis    Klockan 1800
Onsdag 13 juni Missa Brevis Klockan 1800
.                . .

Diakonissan leder andakten

Deltagare samlade till andakt

Vad pokulerar de om?

Korsvandring i långfredagen

Läs under vår allmänna nyheter om den korsvandring som genomfördes i Stockholm.