Böneringen

  När vi får klart för oss att vi är fullständigt beroende av Gud för vårt liv och kärleken, är det en förödmjukande insikt.
Det bästa sättet för oss att vara ödmjuka, är att be.
Vi kyls ned av värmen i Guds kärlek.

Bön utlyst av Sveriges Kristna råd

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.
I Jesu namn.

AMEN

BÖNERINGEN FÖR DEN DAGLIGA TIDEGÄRDEN

I våra dagliga böner upplever vi kanske att det känns otillräckligt, svårt och tråkigt att inte kunna be tillsammans. Men det är kanske svårt att komma samman på grund av avstånd och tid. Men vi känner ändock att vi vill be under regelbundna tider och i ordnad form.

Vi är några stycken som därför har bildat en bönering. Vi ber var en på sitt håll men vi vet att vi alltid ber tillsammans även om vi inte rent fysiskt befinner oss tillsammans.

Vi följer i våra böner den dagliga tidebönen. Vi ber laudes (morgonbön), vesper (aftonandakt) och completorium (kvällsbön). Dagens viktigaste andakt om man inte deltar i mässa är vespern som vi var och en försöker be mellan klockan 1700-1900. Laudes och completorium får var och en anpassa efter sin egen dagsrytm.

Ni som vill deltaga i denna bönering är hjärtligt välkomna oavsett vilket samfund man tillhör eller om man står fri.

Vi föreslår att man följer en regelbunden tidegärd -valfritt vilken- men man bör följa en regelbundenhet i tidebönen även om man är själv . För att vi alla skall kunna känna delaktighet och gemenskap är det bra att man så ofta som möjligt ber den dagliga tidebönen. Att hoppa över någon av dessa böner bör man försöka undvika. Är man i tidsnöd eller det finns något annat hinder, försök åtminstone be en del av tidegärden. Det är också viktigt att våra medmänniskor kan lita på att vi ber regelbundet ty genom bönen upprätthålls människans delaktighet i Guds stora verk och mysterium.

Om Ni vill ”deltaga” meddela då någon av oss inom AAK (se under kontakter).
Du som önskar förböner kan du också meddela detta till ovanstående personer, så tar vi upp Ert förbönsämne under kommande vecka.
Vi som ingår böneringen för närvarande är:

Anders, Liza, Pia, Owe, Julie, Michael, Elizabeth, Fred, Peter, Helene, Margareta, Lisa, Jade, Jakob

När ni meddelat att ni vill deltaga så för vi upp ert namn på listan om ni så önskar.