Böneringen

  När vi får klart för oss att vi är fullständigt beroende av Gud för vårt liv och kärleken, är det en förödmjukande insikt.
Det bästa sättet för oss att vara ödmjuka, är att be.
Vi kyls ned av värmen i Guds kärlek.

Bön i fastan

Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag?

Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: ”Se, här är jag.” Om du gör av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren skall alltid leda dig, han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter. Jes. 58:5–11

I Jesus Kristi Nasarens namn ber vi om styrka för alla kristna världen runt att följa Guds Ord och ledda av den Helige Ande lossa alla ok och bojor! Att stå emot djävulens alla anklagelser och lögner och avslöja mörkrets gärningar! Ber för att kärlek, fred och frihet skall sprida sig för folket över vår jord, att människorna skall se ditt underbara ljusa rike! Och att för var och en som tror på dig Jesus Kristus skall bli frälsta! I Jesu namn! Amen!

BÖNERINGEN FÖR DEN DAGLIGA TIDEGÄRDEN

I våra dagliga böner upplever vi kanske att det känns otillräckligt, svårt och tråkigt att inte kunna be tillsammans. Men det är kanske svårt att komma samman på grund av avstånd och tid. Men vi känner ändock att vi vill be under regelbundna tider och i ordnad form.

Vi är några stycken som därför har bildat en bönering. Vi ber var en på sitt håll men vi vet att vi alltid ber tillsammans även om vi inte rent fysiskt befinner oss tillsammans.

Vi följer i våra böner den dagliga tidebönen. Vi ber laudes (morgonbön), vesper (aftonandakt) och completorium (kvällsbön). Dagens viktigaste andakt om man inte deltar i mässa är vespern som vi var och en försöker be mellan klockan 1700-1900. Laudes och completorium får var och en anpassa efter sin egen dagsrytm.

Ni som vill deltaga i denna bönering är hjärtligt välkomna oavsett vilket samfund man tillhör eller om man står fri.

Vi föreslår att man följer en regelbunden tidegärd -valfritt vilken- men man bör följa en regelbundenhet i tidebönen även om man är själv . För att vi alla skall kunna känna delaktighet och gemenskap är det bra att man så ofta som möjligt ber den dagliga tidebönen. Att hoppa över någon av dessa böner bör man försöka undvika. Är man i tidsnöd eller det finns något annat hinder, försök åtminstone be en del av tidegärden. Det är också viktigt att våra medmänniskor kan lita på att vi ber regelbundet ty genom bönen upprätthålls människans delaktighet i Guds stora verk och mysterium.

Om Ni vill ”deltaga” meddela då någon av oss inom AAK (se under kontakter).
Du som önskar förböner kan du också meddela detta till ovanstående personer, så tar vi upp Ert förbönsämne under kommande vecka.
Vi som ingår böneringen för närvarande är:

Anders, Lisa, Pia, Owe, Julie, Birgitta, Michael, Elizabeth, Fred, Peter, Helene, Margareta, Jade

När ni meddelat att ni vill deltaga så för vi upp ert namn på listan om ni så önskar.