Välkommen

Vi alla inom AAK tillönskar er alla en välsignad och angenäm sommar.

Ny adress

AAK samt Sankt Fransiscus församling har från och med den 15/8 ny postadress:          Allmänna Apostoliska Kyrkan, c/o Hefab, Gymnasievägen 22, 141 38 Huddinge.

Allmänna Apostoliska kyrkan av Heliga Treenigheten, AAK (registrerat trossamfund) är en gammalkatolsk kyrka. Vi har inte medlemsskap i Utrechtunionen men AAK via IOCC har antagit utrechtdeklaration som ett grunddokument. Vår kyrka verkar för den odelade kyrkan i enlighet med kyrkans ursprung och tradition. Vår kyrka har bland annat apostolisk succession från den erkända Brasilianska nationalkatolska kyrkan. AAK är alltså en apostolisk episkopal kyrka.
Söker du ett andligt hem inom den Odelade Kyrkans tradition är denna kyrka kanske någonting för Dig.

AAK-kyrkan har medlemskap i “Independent Old Catholic Church”/IOCC.

IOCC Mainpage