Om vår biskop

Sedan 2006 är Biskop Anders Holmwall AAK:s stiftschef. Biskop Anders ingår också IOCC:s biskopskonferans.

Biskop Anders vigdes till ämbetet i januari 2006 med Ärkebiskop Georg Le Mesurier som huvudkonsekrator. I och med detta så etablerades stiftet för Europa inom IOCC (Independent Old Catholic Church). Inom detta stift ingår AAK.

Biskop Anders som är född 1962 har verkat som präst i många år. Han prästvigdes 1987. Eftersom man inom AAK verkar i oavlönad tjänst så har Anders under vissa perioder haft smärre uppehåll som aktivt verkande präst. Sedan år 2000 har han verkat inom St Fransiscus församling i Segeltorp söder om Stockholm.

 

 Biskop Anders vigning

Biskopen vördsamt tittande på altaret i Handen

 

Anders på besök i Östanbäcks kloster

Vid St Fransiscus kapell

Som ung präst. Det där med kalott är inte så dumt när man blir äldre

Anders sittande utanför Sankt Fransiscuskapellet sommarn 2011.