Sankt Sigfrids husförsamling

Babordsgatan 19, 652 27 Karlstad                  

Församlingens präst: f. Peter Albertsson

Missionär: Efraim

. .

AKTIVITETER

Vi håller mässa (Vetus Latine) normalt varannan onsdag klockan 1830. Kontakta F. Peter (073-568 31 64) för exakta tidpunkter.

NYHETER

Sju År hos EFS

Söndagen den 22 oktober var det sju år sedan fader Peter predikade för första gången hos EFS-föreningen i Karlstad. Peters uppdrag har sedan utökats till en månatlig bibelstudiegrupp och – för tre och ett halvt år sedan – till att även fira mässa med EFS.

– AAK:s stöd till EFS har berott på behovet, säger fader Peter. De första åren lånades olika präster in till mässfirande. Ett år hade EFS en egen präst anställd. Just nu har EFS färre egna möten och går istället varannan söndag till en av förortskyrkorna här i Karlstad.

– Själv har jag ovanligt mycket undervisning som ingenjör denna höst, hela 51 resdagar hittills, så jag är tacksam för den himmelska planering som under alla de sju åren gett mig mycket tjänst hos EFS när jag haft mindre teknikarbete och tvärt om, fortsätter Peter, som ser detta som ett tecken på himmelsk planering.

Kommer samarbetet att fortsätta? Det beror självklart på hur länge det behövs och Guds ledning.

. .

AAK stöder EFS i Karlstad

Gå gärna in på vår sida ”nyheter” och läs om församlingens och f. Peters engagemang för kristenheten i Karlstad. 2022-10-23.

Predikningar i påsktid

I St Sigfrid i Karlstad har fr. Peter flitigt predikat både i AAK:s huskapell och hos EFS i Västerstrandskyrkan. Fyra påskpredikningar kan läsas på vår sida/knapp ”artiklar”.(varannan är lite kortare, framförd i samband med mässfirande) här:

Påsknatten i nådens år 2020

Påskljuset lyser på altaret

Påskafton avslutades med mässa här i Maria Magdalenas kapell i Karlstad.

Enligt evangelisten Sankt Matteus har Jesus Kristus uppstått ifrån de döda!

Vår präst är nu utlånad med nya uppdrag

Fader Peter i Karlstad har i flera år varit gästpredikant i en av stadens många kyrkor.

 Sedan pingst är han också en av de präster som församlingen anlitar för att fira mässa. – När jag blev inbjuden att predika, tänkte jag att det blir säkert bara en gång, säger Peter, som är förvånad över att han fortsätter att bli kallad. Biskop Anders gläder sig över att AAK:s ekumeniska framtoning gör det möjligt för en av hans präster att fira mässa i en annan kyrka.

– Det svåraste är att församlingens liturgi är så mycket rikare musikaliskt än vad jag är van vid noterar Peter. Jag måste ju till varje mässa lära mig något nytt – och så ska jag sjunga solo, med mikrofon, som om jag vore utbildad i musik! Orsaken till alltihopa är att församlingen ifråga sedan två år står utan egen förkunnare. Generöst har präster under lång tid sänts ut åt i stort sett varje väderstreck.

 – Vi förenar oss med den aktuella församlingen i bön om att Gud ska sända dem den präst Han har kallat, säger biskop Anders. Men fram till dess är vi glada över att få vara till nytta och glädje! Karlstad 2020-02-12.

F. Peter vid altaret

Nattvardskalken delas och ser ut att stråla av Guds härlighets ljus.

 

 

 


Äldre Nyheter

St-Sigfrid-Nyheter-2016       St-Eskil-nyheter-2015        St-Eskil-nyheter-2014


Vem var Sankt Sigfrid:

Sigfrid föddes i Glastonbury som barn till en saxisk familj (därav hans germanska namn), i slutet av 900-talet. Som missionär kom han först till Värend, där hans förkunnelse väckte kraftigt motstånd och flera av hans medarbetare led martyrdöden. Han besökte även Västergötland, vid millennieskiftet år 1000, både som dopförättare åt Olof Skötkonung och vigningsbiskop till missionären för Nordanskog, idag Rekarne, Eskil. Sigfrids mod och offervilja under både med- och motgång, utsänd till ett främmande land, gör honom till ett värdigt föredöme och skyddshelgon åt en spirande församlingsplantering. (Utdrag ur husförsamlingens grunddokument 20160215, St Sigfrids dag)