Om vår biskop

Sedan 2006 är Biskop Anders Holmwall AAK:s stiftschef. Biskop Anders ingår också IOCC:s biskopskonferans.

Biskop Anders vigdes till ämbetet i januari 2006 med Ärkebiskop Georg Le Mesurier som huvudkonsekrator. I och med detta så etablerades stiftet för Europa inom IOCC (Independent Old Catholic Church). Inom detta stift ingår AAK.

Biskop Anders som är född 1962 har verkat som präst i många år. Han prästvigdes 1987. Eftersom man inom AAK verkar i oavlönad tjänst så har Anders under vissa perioder haft smärre uppehåll som aktivt verkande präst. Sedan år 2000 har han verkat inom St Fransiscus församling i Segeltorp söder om Stockholm.

 

 Biskop Anders vigning

Biskopen läser tidebönens Non inför söndagsmässan i St Matteus kapell våren 2022.

 

Anders på besök i Östanbäcks kloster

Biskop Anders vid altaret inför utomhusmässan pingsten 2020.

Som ung präst. Det där med kalott är inte så dumt när man blir äldre

Anders sittande utanför Sankt Fransiscuskapellet sommarn 2011.