Bilder från församlingen

Klicka på bilderna för förstoring.

Vid askonsdagens mässa välsignades vigvatten åt församlingen

Inför bönestunden Non i kapellet

Biskopen, prästen och diakonissan. Huvudbonaden kallas biretta.

En kafferast i St Matteus kapellet novemberhösten 2021

Ekumeniska mässan hösten 2021.

Några bilder från den ekumeniska andakten i januari-2020

Biskopen utanför kapellet våren 2020

Vid askonsdagens mässa välsignades vigvatten åt församlingen

Glada gudstjänstfirare vid kyrkkaffet.

Diakonissan i full predikan

B. Anders och f. Peter i digitalt möte med vår präst i Spanien.

Sr Jade och Margareta i Proklama. Vad pokulerar de om?

Altaret i Helige Martin av Tours kapell inför mässan påsken 2018.