Artiklar betraktelser

Här finns några artiklar och annat som våra medarbetare har skrivit genom åren.

Predikningar

Läs gärna fader Freds predikan om kyrkoårets Sexagesima: Fred-predikan-sexagesima

Fader Louis har skrivit tre vackra, nästan poetiska, betraktelser om hur ofattbart stort och majestätiskt det universum är som vi lever i:  1-Var-jord-universum    2-Var-sol-universum   3-Var-tanke-universum

Alla Helgons helg 2020-10-31, predikan på engelska av fader Fred: Fred-predikan-alla-helgon

I St Sigfrid i Karlstad har fr. Peter flitigt predikat både i AAK:s huskapell och hos EFS i Västerstrandskyrkan. Fyra påskpredikningar kan läsas (varannan är lite kortare, framförd i samband med mässfirande).

Försonaren, 5 söndagen i fastan, 29 mars, tredje årgången (EFS) Pred-0329EFS 5eFastan

Kristus är uppstånden! Påskdagen, 12 april, Matteusserien (EFS) Pred-0412EFS Påsksönd

Kristus är uppstånden! 16 april, 1986 års 3:e årgång (AAK) Pred-0416Hem Påskdag86

Påskens vittnen, 2 söndagen i Påsktiden, 19 april, tredje årgången (EFS) Pred-0419EFS2Sönd i Påsktiden

Andra artiklar

Sr Jade har som uppsats skrivit om exorsicm: Uppsats-Exorcism

Läs f. Peter mycket intressanta och fördjupande artikel om treenigheten: Trinitatis2019

Jungfrun Maria. Läs artikelen som f. Peter skrivit om Jungfru Maria

Under vårvintern 2017 har f. Peter skrivit några artiklar om 500-åriga påminnelsen av reformationen och Martin Luther. Reformationen-artiklar

Förebilder som blir verklighet

“Med det gamla förbundets undervisning nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt,” skriver Hebréerbrevets författare. Läs artikeln här

Peter Albertsson har skrivit om bibeln och dess historicitet:   www.bibelkronologi.se

Helgonens betydelse

Läs f. Peter berättelse om helgonens betydelse i den tidigare norden när Kristendomen kom till våra nejder:  Alvastra-160519

Prästämbetet öppet för alla

Biskop Anders artiker om IOCC och prästämbetet: Prastambetet

Vad är gammalkatolicism

Läs den intervju med f. Peter Alberttsson från 2010:Gammalkatolicism