6. Övriga ämbetsbärare, ej itjänst

 

Lisbet Lindstrom, Akolut.

F. Michael Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).

Diakon Owe Ornestahl, (pensionerad).

Akolut Liza Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).