6. Övriga ämbetsbärare, ej itjänst

 

F. Michael Ask, Stiftsprost (ej i aktiv tjänst)

Diakon Owe Ornestahl, (pensionerad)

Akolut Claude Lindhé, (ej i aktiv tjänst)