6. Övriga ämbetsbärare, ej itjänst

 

F. Michael Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).

Diakon Owe Ornestahl, (pensionerad).

Akolut Liza Ask (har slutat sin tjänst på egen begäran).