Nyheter från församlingen

Missa Brevis

Under vintern har det blivit lite oregelbundet med våra morgonmässor – Missa Brevis. Detta på grund av att vår ansvarige för dessa korta mässor – sr Lisa – har tillbringat en tid utomlands. Men du är målsättningen att det ska firas kort mässa regelbundet i Helige Martin av Tours kapell.

  Kyrkkaffe med möte efter MissaBrevis 230419

Sr och sr Lisa med huynden Moltas 230403

Ekumenisk gudstjänst

Som traditionen bjuder så firades det ekumenisk gudstjänst söndag den 18 september – enheten i Kristus – i Vårby Gårds kyrka. Förutom vår församling så deltog Sankt Michaels församling samt Syrisk katolska missionen och Frälsningsarmén i Vårby.

  Ledarna under denna gudstjänst

Höstterminen 2022

Vi har beslutat att fira Missa Brevis (kortmässa) i St Johannes kapell i Proklama bokhandel varannan lördag klockan 1600. Detta för att underlätta transport till Proklama vid Odenplan. Efter terminen kommer vi att utvärdera om detta har fungerat bra.

Avveckling av Sankt Matteis kapell i Huddinge

Per 2022-05-15 avsakaraliserades detta kapell. Se och läs mer om detta under ”nyheter”.

Mässa i lunchtid

Sedan början av året har vi varannan tisdag eller onsdag firat missa brevis (kort mässa) i Sankt Martin av Tours kapell. Efter denna termin ska vi utvärdera om vi ska fortsätta med dessa ”lunchmässor” även fortsättningsvis. 2022-03-15.

Lisa sätter upp korset i kapellet inför mässan

Vid askonsdagens mässa välsignades vigvatten åt församlingen

Förberedelse inför mässan som leds av diakonissan.

Missa Brevis i St Matteus kapell 2021-09-30

Lisa, vår nyvigda diakonissan har nu börjat celebrera Missa brevis med de konsekrerade nattvardselementen i vårt lilla kapell. Hon kommer att ansvara för dessa mässor i kapellet framöver.

Diakonissan som celebrant.                                                                           Vid mässan så passade b. Anders på att förnya sina löften.

Ekumenisk mässa 2021-09-05

Efter uppehållet under 2020 kunde vi nu i år till Herrens ära hålla den traditionella ekumeniska mässa i fjortonde efter trefaldighet – ”Enheten i Kristus”. Prästen Anna från Svenska kyrkan höll i predikan och vår kyrka tog huvudansvaret för nattvarden. Mässan blev mycket uppskattad och andra samfund som deltog vill att vi håller ekumenisk gudstjänst fler gånger under året.

Betraktelser

Fader Louis har skrivit tre vackra, nästan poetiska, betraktelser om hur ofattbart stort och majestätiskt det universum är som vi lever i. De finns att läsa under knappen ”artiklar betraktelser”

Missa brevis i Proklama Bokhandel

Efter en tids uppehåll har vi nu från och med den 4 november åter börjat fira missa brevis (kort mässa) i St Johannes kapell i Proklama Bokhandel. Som vanligt kommer gudtjänsten att hållas varannan onsdag. Låt oss till Herrens ära hoppas att i alla enkelhet och med stor försiktighet få fortsätta att fira mässa där.

Pingtdagsmässa i det fria

Pingstdagen ned 31/5 så genomförde församlingen för forsta gången en mässa utomhus, utanför Sankt Martin av Tours kapell. Sr Jade predikade högt och kraftfullt till Herrens ära. Många förbipasserande stannade och lyssnade nyfiket och en blev alldeles perplex och hojtade och försökte störa.

Sr Jade välsignar flanörerna.

Sr Jade predikar.

Biskop Anders vid altaret inför mässan.

 

Mässa på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020

Vi har nu börjat använda en annan del av Rödakorsstugan för mässor i Sankt Martin av Tours kapell. Detta för att det är mer ändamålsenligt när vi inte är så många.

Efter mässan den 22 mars-2020

B. Anders och Sr Jade framför altaret med altarkorset i bakgrunden.

 

Äldre  nyheter

Prästvigningen 2018

St fransiscus nytt-2019

St fransiscus nytt-2018        St fransiscus nytt-2017             St Fransiscus nytt 2016

St fransiscus nytt-2013           St fransiscus nytt-2014          St fransiscus nytt-2015               För äldre nyheter, kontakta biskop Anders.