Nyheter från församlingen

Pingtdagsmässa i det fria

Pingstdagen ned 31/5 så genomförde församlingen för forsta gången en mässa utomhus, utanför Sankt Martin av Tours kapell. Sr Jade predikade högt och kraftfullt till Herrens ära. Många förbipasserande stannade och lyssnade nyfiket och en blev alldeles perplex och hojtade och försökte störa.

Sr Jade välsignar flanörerna.

Sr Jade predikar.

Biskop Anders vid altaret inför mässan.

 

Mässa på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020

Vi har nu börjat använda en annan del av Rödakorsstugan för mässor i Sankt Martin av Tours kapell. Detta för att det är mer ändamålsenligt när vi inte är så många.

Efter mässan den 22 mars-2020

B. Anders och Sr Jade framför altaret med altarkorset i bakgrunden.

Ekumenisk mässa i 14:e efter trefaldighet

14:e efter trefaldighet – enheten i Kristus – så firade vi såsom tradition är ekumenisk mässa i Vårby Gårds kyrka. Deltagande kyrkor/församlingar var Sankt Mikaels församling. AAK-Kyrkan, Syrisk katolska missionen och Armenisk apostoliska kyrkan. Tyvärr kunde inte någon representant från Frälsningarmen deltaga men i övrigt var vi fulltaliga. I år predikade vår biskop Anders i denna mässa.

Ledarna samlade efter mässan.

Missa brevis i St Matteus kapell

Måndag den 17 juni så besökte f. Peter Albertsson från Karlstad oss här i Stockholm och då passade vi på att fira en missa brevis (kort mässa) i kapellet.

.

Biskopen vid altaret

.

Anders och Peter

.

Biskopen vid sin profana arbetsplats

Ekumenisk andakt med lunch

Torsdag den 2 maj i påsktid genomförde  vi kyrkor inom collegium pastorum en andakt med efterföljande lunch. Sankt Michaels församlings pastorsadjunkt Victor ledde andakt som en liten avslutning innan han går vidare med en ny tjänst inom Sv. kyrkan. Andakten var välbesökt med ca 45 deltagare.

Ekumenisk andakt

Tisdag den 22 januari år 2019 genomfördes i den ekumeniska böneveckan en gemensam aftonandakt mellan Svenska kyrkans församling Sankt Mikael, Syrisk katolska missionen samt vår församling. Andakten genomfördes i Vårby Gårds kyrka under ledning av Syrisk katolska missionen.

 

Ekumeniska andakten

 

Några av ledarna

Alla Helgons dag

Alla Helgons dag – 3 november – så firade vi mässa och dessutom passade vi på att gratulera sr Jade Sandberg som nu tjänat i det gudsvigda ämbetet i ett år. För ett år sedan mottog hon alltså diakonämbetet i vigningens sakrament. Efter mässan så blev det tårta till kyrkkaffet.

Sr Jade välsignar kapellet med vigvatten innan mässa startar

Biskop Anders och Sr Jade inför mässans firande.

Biskopen begrundar och beundrar tårtan 🙂

 

 

Äldre nyheter

St fransiscus nytt-2018        St fransiscus nytt-2017             St Fransiscus nytt 2016

St fransiscus nytt-2012      St fransiscus nytt-2013           St fransiscus nytt-2014                    St fransiscus nytt-2015               För äldre nyheter, kontakta biskop Anders.