Nyheter från församlingen

Ekumenisk mässa 2021-09-05

Efter uppehållet under 2020 kunde vi nu i år till Herrens ära hålla den traditionella ekumeniska mässa i fjortonde efter trefaldighet – “Enheten i Kristus”. Prästen Anna från Svenska kyrkan höll i predikan och vår kyrka tog huvudansvaret för nattvarden. Mässan blev mycket uppskattad och andra samfund som deltog vill att vi håller ekumenisk gudstjänst fler gånger under året.

Betraktelser

Fader Louis har skrivit tre vackra, nästan poetiska, betraktelser om hur ofattbart stort och majestätiskt det universum är som vi lever i. De finns att läsa under knappen “artiklar betraktelser”

Missa brevis i Proklama Bokhandel

Efter en tids uppehåll har vi nu från och med den 4 november åter börjat fira missa brevis (kort mässa) i St Johannes kapell i Proklama Bokhandel. Som vanligt kommer gudtjänsten att hållas varannan onsdag. Låt oss till Herrens ära hoppas att i alla enkelhet och med stor försiktighet få fortsätta att fira mässa där.

Pingtdagsmässa i det fria

Pingstdagen ned 31/5 så genomförde församlingen för forsta gången en mässa utomhus, utanför Sankt Martin av Tours kapell. Sr Jade predikade högt och kraftfullt till Herrens ära. Många förbipasserande stannade och lyssnade nyfiket och en blev alldeles perplex och hojtade och försökte störa.

Sr Jade välsignar flanörerna.

Sr Jade predikar.

Biskop Anders vid altaret inför mässan.

 

Mässa på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020

Vi har nu börjat använda en annan del av Rödakorsstugan för mässor i Sankt Martin av Tours kapell. Detta för att det är mer ändamålsenligt när vi inte är så många.

Efter mässan den 22 mars-2020

B. Anders och Sr Jade framför altaret med altarkorset i bakgrunden.

 

Äldre  nyheter

St fransiscus nytt-2019

St fransiscus nytt-2018        St fransiscus nytt-2017             St Fransiscus nytt 2016

St fransiscus nytt-2013           St fransiscus nytt-2014          St fransiscus nytt-2015               För äldre nyheter, kontakta biskop Anders.