Nyheter från församlingen

Missa Brevis

Under vintern har det blivit lite oregelbundet med våra morgonmässor – Missa Brevis. Detta på grund av att vår ansvarige för dessa korta mässor – sr Lisa – har tillbringat en tid utomlands. Men du är målsättningen att det ska firas kort mässa regelbundet i Helige Martin av Tours kapell. Sedan i våras har vår nya altartjänare deltagit i våra Missa brevis.

  Kyrkkaffe med möte efter MissaBrevis 230419

Sr och sr Lisa med hunden Moltas 230403

Kandidat Josephine och biskopen inför tidegärden, 230727.

Ekumenisk gudstjänst

Som traditionen bjuder så firades det ekumenisk gudstjänst söndag den 18 september – enheten i Kristus – i Vårby Gårds kyrka. Förutom vår församling så deltog Sankt Michaels församling samt Syrisk katolska missionen och Frälsningsarmén i Vårby.

  Ledarna under denna gudstjänst

Höstterminen 2022

Vi har beslutat att fira Missa Brevis (kortmässa) i St Johannes kapell i Proklama bokhandel varannan lördag klockan 1600. Detta för att underlätta transport till Proklama vid Odenplan. Efter terminen kommer vi att utvärdera om detta har fungerat bra.

Avveckling av Sankt Matteis kapell i Huddinge

Per 2022-05-15 avsakaraliserades detta kapell. Se och läs mer om detta under ”nyheter”.

Mässa i lunchtid

Sedan början av året har vi varannan tisdag eller onsdag firat missa brevis (kort mässa) i Sankt Martin av Tours kapell. Efter denna termin ska vi utvärdera om vi ska fortsätta med dessa ”lunchmässor” även fortsättningsvis. 2022-03-15.

Lisa sätter upp korset i kapellet inför mässan

Vid askonsdagens mässa välsignades vigvatten åt församlingen

Förberedelse inför mässan som leds av diakonissan.

 

 

Äldre  nyheter

St Fransiscus nytt-2021

Prästvigningen 2018

St fransiscus nytt-2019

St fransiscus nytt-2018        St fransiscus nytt-2017             St Fransiscus nytt 2016

För äldre nyheter, kontakta biskop Anders.