Bilder från församlingen

Klicka på bilderna för förstoring.

En kafferast i St Matteus kapellet novemberhösten 2021

Biskop Anders bereder inför gudstjänsten i Proklama/Sankt Johannes kapell

Några bilder från den ekumeniska andakten i januari-2020

Biskopen utanför kapellet våren 2020

Sr Jade välsignar flanörerna utanför kapellet.

Syster Jade i full predikan hösten 2017

Helige Martin av Tours kapell. Altaret inför mässan påsken 2018.

Glada gudstjänstfirare vid kyrkkaffet.

B. Anders och F. Michael med rublevikonen som församlingen fick i gåva av f. Louis.

På våning tre av ”magasinet” är vårt kapell beläget.

Altaret i Sankt Fransiscus kapell.

Fika utanför kapellet i ”Magasinet år 2011