Bilder från församlingen

 • Biskop Anders bereder inför gudstjänst i Proklama/Sankt Johannes kapell hösten 2019
 • Ledarna samlade efter ekumenisk andakt den 24/1-2018
 • Syster Jade i full predikan hösten 2017
 • Fader Michael förrättar rökelseakten.
 • Biskop Anders läser välsignelsen
 • Glatt samtal i fikarummet.
 • Biskop Anders, f. Michael och f. Peter med en mässhake som välsignats (7/11-2010) för den nya församlingen i Eskiltuna.
 • Altarbordet tillrett inför högmässa (24/3-13.
 • Möte i kapellet våren 2010.
 • Kyrkkaffet utomhus vid annandag påsk den 25/4-2011
 • "Magasinet" Vårt kapell är beläget på våning tre.
 • B. Anders och F. Michael vid Rublevikonen som F. Louis och Emmaus Husförsamling skänkt till vårt kapell.